Община Крумовград успешно приключва изпълнението на проект за енергийна ефективност на сграда на РУ-Крумовград