Община Крумовград успешно приключва изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград“