Община Крумовград приключва дейностите по проект за енергийна ефективност на ОДК гр. Крумовград