Обръщение на УС на НСНИ във връзка с епидемиологичната обстановка