ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА С 80% ИЗГРАДЕНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ