Нова технология за приемане на отпадъци от опаковки