Неприемливо е да се променя данъчна система, която осигурява балансиран бюджет