Народното събрание одобрява законопроекти, които са отстъпление от демокрацията