На COP24 беше подписана важна за България декларация за намаляване на въглищната зависимост