НС да създаде комисии за извършване на реформи в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие