Мястото на България в Общата селскостопанска политика след 2020 г. – във фокуса на Клуб Investor „Агробизнес“