Мрежата на европейските търговски палати започва кампания за популяризиране на изборите за Европейски парламент