Министерство на правосъдието изпълни мерки за повишаване на информационната сигурност в структурите на сектор „Правосъдие“ в изпълнителна власт