Министерство на околната среда продължава натиска за сечи и строежи в Пирин