Мимо Гарсия след проучване на „Евробарометър“: „Криминализиране на хомосексуалността – не, не стига!.“