Мимо Гарсия: Първосигналното отрицание към Мика Зайкова ни дава възможност да осъзнаем защо у нас след 50 е невъзможно да си намериш работа