Меморандум за сътрудничество между Община Божурище и „Национална компания индустриални зони" ЕАД