МОСВ настоява за законови промени, които обезсмислят европейската екологична мрежа в България