Липсата на правилна информационна кампания може да удължи кризата