Крайно време е енергийното обновяване на многофамилните жилищни сгради да се превърне в политика, а не в лотария