Кофас отчита ръст от над 15% в индекса на потребителските цени в България за 2022 г.