Кофас: Зима и тежка рецесия се очертават в Европа до края на годината