Кмет на Община Куклен и пълна листа за общински съветници издигна Коалиция ЗС „Александър Стамболийски“