Италия: политическата криза може да се отрази негативно върху икономиката