Интелигентното земеделие ще бъде във фокуса на конференция този четвъртък в Пловдив #AGRO 4.0