Институциите се обединяват около обща платформа за дигитализация на образованието