Икономическите стимули и активното гражданско участие са ключът към успеха на ефективното управление на отпадъци в Европа