Финансистът Любомир Дацов пред ВУЗФ: България трябва да се възползва от възможността за влизане в ERM II