ФОНДАЦИЯ ИКЕА ДАРЯВА ИГРАЧКИ ЗА ДЕЦАТА ПО СВЕТА, ЗАСЕГНАТИ ОТ ИЗВЪНРЕДНИ СИГУАЦИИ