Екоминистерството е виновно за лошото състояние на Седемте рилски езера и за постоянните закононарушения в Рила