ЕК: Европейското законодателство за водите е адекватно и не се нуждае от промени