ЕИСК ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ПРОТИВ СИВАТА ИКОНОМИКА И НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ