Десетки кметове от цяла Европа подписаха декларация за преход към нисковъглеродна икономика