Да работим заедно по време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, 2013 г.