Чрез Централизиран електронен портал към Министерството на правосъдието и 5 новооткрити Центъра за медиация гражданите ще могат да решават спорове извън съда