Близо 500 000 лв. по Оперативна програма "Регионално развитие" разкриват "Магията на Панега"