Близо 2/3 от компаниите смятат, че субсидирането на партиите от страна на държавата трябва да бъде 1 лев на глас.