България ускорява дигитализацията на кадастрална си система