България се нареди до Туркменистан заради нарушения в достъпа на гражданите до правосъдие за околната среда