България може да бъде първата страна, изключена от Орхуската конвенция