Атлантическият клуб в България покани Илия Лингорски за свой Главен икономист