Американска търговска камара в България е готова за сътрудничество с новото правителство на страната