Агроведомството закъснява фатално с подготовката по прилагане на ОСП