78,9% от младите българи смятат, че е необходимо гражданските права да се актуализират