7,4% безработица и забавяне ръста на заплатите у нас през 2021 година заради COVID кризата