494-та пленарна сесия на на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел