20 български компании участват в Международната изложба за индустриални поддоставчици MIDEST в Париж