10 Американски търговски камари подписаха декларацията от София