Новини на агенция

Ситуацията в Централна и Източна Европа отразява колебанията в Еврозоната

Райфайзен Рисърч очаква, че регионът на Централна и Източна Европа като цяло ще отбележи ръст на БВП за 2012 г. от 2%. “Относително слабият растеж, който очакваме в ЦИЕ, трябва да бъде разглеждан на фона на рецесията от -1%, която прогнозираме за Централна и Източна Европа”, допълва Брециншек.

Райфайзенбанк: Възстановяването на инвестициите в основен капитал изостава, въпреки сравнително добрите данни за икономическия растеж

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си анализ на макроикономическите данни, налични към края на декември 2011 г.

Над 360 000 лева са събраните до този момент средства от благотворителната инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш”

Дарителската кампания продължава – всеки може да подкрепи проектите в кампанията на www.izberi.rbb.bg или като изпрати SMS

Райфайзенбанк инсталира банкомати от ново поколение за внасяне на пари в брой

Райфайзенбанк предостави на клиентите си възможността да внасят пари в брой на специални банкомати с депозитна функция.

Райфайзенбанк: Повторение на рецесията в Еврозоната ще понижи растежа на българската икономика през 2012 г.

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си макроикономически обзор на наличните към края на ноември 2011 г. данни.

Райфайзенбанк с близо 50% ръст в печалбата след данъци за деветмесечието на 2011 г.

Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита ръст на печалбата след данъци от 49.3% за деветмесечието на 2011 г. до 58.4 млн. лева, спрямо 39.1 млн. лева през същия период на 2010 г.

Печалбата преди данъци на Райфайзен Банк Интернешънъл за деветмесечието надхвърля 1 млрд. евро

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба (след данъци и участия) за деветмесечието на 2011 г. от 745 млн. евро, което представлява минимален спад до 4.8% спрямо същия период на миналата година (деветмесечието на 2010 г.: 783 млн. евро).