Новини на агенция

Райфайзенбанк с промоция за кредитни карти – без такса за теглене от всички банкомати в страната и чужбина

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти MasterCard, Visa, РайКАРТ, както и за ко-брандираните кредитни карти UNIQA MasterCard, AVON MasterCard и BILLA Visa

Месечен макроикономически анализ на Райфайзенбанк

Райфайзенбанк: По-добър от очаквания растеж през първото тримесечие, запазваме прогнозата си за 1% нарастване на БВП през тази година

Райфайзенбанк oтчита ръст на кредитите и депозитите през първото тримесечие на 2012 г. 10.6 млн. лева печалба след данъци.

Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Банк Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.

Райфайзенбанк стартира лятна депозитна кампания

Райфайзенбанк стартира лятна депозитна кампания с надслов “Предпазва от изгаряне”, по време на която клиентите имат възможност да открият спестовен продукт “Депозит 3+3” и да участват в томбола за една от 13-те награди в размер на 200 лв.

Райфайзенбанк с над 50 млн. лева печалба след данъци за 2011 г.

Печалбата след данъци нараства с 15.6% спрямо края на 2010 г. и достига 50.8 млн. лева към 31 декември 2011 г.

Райфайзен предлага златни и сребърни изделия от най-висока проба за предстоящите празници

За предстоящите пролетни празници – Цветница, Великден, Гергьовден, както и за абитуриентските балове, Райфайзенбанк стартира промоционална кампания. Промоция до края на май 2012 г.

Еврозоната: Преодолени ли са сериозните рискове?

Анализаторите на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчитат бавното настъпване на пролетта в Еврозоната.